Loader Image

Kaly Royal

Kaly Royal Dragon
9,90€ / 8 pièces
crevette tempura, avocat, asperge, tobiko

Kaly Royal Tiger
9,90€ / 8 pièce
crevette tempura, saumon snacké épicé, avocat, cream cheese

Kaly Royal Tempura
9,90€ / 8 pièces
saumon, cheese, cébette